هاست دانلود دایرکت ادمین

UD-Plan1

میزان فضا 10 گیگابایت / پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود / ساخت دیتابیس 0 عدد
پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط .
; تهیه بک آپ توسط کاربر

UD-Plan2

میزان فضا 20 گیگابایت / پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود / ساخت دیتابیس 0 عدد
پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط .
; تهیه بک آپ توسط کاربر

UD-Plan3

میزان فضا 50 گیگابایت / پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود / ساخت دیتابیس 0 عدد
پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط .
; تهیه بک آپ توسط کاربر

UD-Plan1

میزان فضا 100 گیگابایت / پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود / ساخت دیتابیس 0 عدد
پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط .
; تهیه بک آپ توسط کاربر