ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد پشتیبانی فنی

تمامی مشکلات مرتبط با سرویس ها دراین واحد مطرح میشود.

 واحد مشاوره و فروش

تمامی مشکلات و سئوالات درباره فاکتور ها و سئوالات قبل از خرید در این واحد مطرح میشود.